اجرای ۴ برنامه مهم برای پایداری تأمین آب تابستان ۱۴۰۱ در مشهد ۰۲ خرداد ۱۴۰۱

اجرای ۴ برنامه مهم برای پایداری تأمین آب تابستان ۱۴۰۱ در مشهد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد از کسری ۲.۵ مترمکعب بر ثانیه ظرفیت تأمین آب نسبت به نیاز پیش‌بینی شده مصرف آب در تابستان ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: این کسری را با اجرای ۴ برنامه مهم، رفع خواهیم کرد.