لزوم بهبود نظام حکمرانی محیط زیستی و مشارکت مردمی برای حفاظت از منابع زیستی ۱۷ خرداد ۱۴۰۱

لزوم بهبود نظام حکمرانی محیط زیستی و مشارکت مردمی برای حفاظت از منابع زیستی

رئیس سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور با صدور پیامی بهبود نظام حکمرانی محیط‌ زیستی در ابعاد بین‌المللی، ملی و محلی و همکاری و مشارکت کلیه دست‌اندرکاران دولتی، خصوصی و تشکل‌های مردم‌نهاد و آحاد ملت در حفاظت از منابع زیستی امری لازم و محتوم است.