بهره‌وری پایین ساختمان‌های کشور در بهینه‌سازی مصرف انرژی| برچسب انرژی ساختمان‌ ضرورت است ۰۲ مهر ۱۴۰۱

بهره‌وری پایین ساختمان‌های کشور در بهینه‌سازی مصرف انرژی| برچسب انرژی ساختمان‌ ضرورت است

دبیرانجمن صرفه‌جویی انرژی با اشاره به بهره‌وری پایین ساختمان‌های اداری و مسکونی در بهینه‌سازی مصرف انرژی، گفت: برچسب انرژی ساختمان اطلاعات مربوط به مصرف انرژی و اطلاعات مربوط به انتشار آلاینده ساختمان را نشان می‌دهد و وجود آن ضرورت است.

کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی شهرداری تهران تا پایان برنامه 5 ساله سوم ۱۸ مرداد ۱۴۰۱

کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی شهرداری تهران تا پایان برنامه 5 ساله سوم

رئیس اداره مدیریت انرژی اداره کل محیط زیست شهرداری تهران گفت: شهرداری تهران علاوه بر کاهش 10 درصدی مصرف انرژی تا پایان برنامه 5 ساله سوم، در نظر دارد یک رده، رتبه ساختمان‌های خود را بر اساس برچسب انرژی ساختمان‌ها، ارتقا دهد.