در به هم ریختگی بازار محصولات پتروشیمی، مقصر کیست؟ ۰۹ تیر ۱۳۹۹

در به هم ریختگی بازار محصولات پتروشیمی، مقصر کیست؟

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در بخش استانی ۱۸۴ هزار تن سهمیه‌های محصولات پتروشیمی را کاهش داده و تقاضای کاذب برای این محصولات را مدیریت کرده ایم.