سرپرست جدید معاونت محیط زیست انسانی منصوب شد ۲۵ مرداد ۱۴۰۱

سرپرست جدید معاونت محیط زیست انسانی منصوب شد

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مهران برادران نصیری را به عنوان سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب کرد.