افشاگری مجلس از پشت پرده طرح روحانی ۲۱ مرداد ۱۳۹۹

افشاگری مجلس از پشت پرده طرح روحانی

افراد خاصی در قالب این طرح می‌توانند بیایند و خریداری کنند. دولت دنبال بهره برداری از اقتصاد و زندگی مردم است.

زنگنه تسلیم شد ۲۱ مرداد ۱۳۹۹

زنگنه تسلیم شد

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت بالاخره تسلیم شد.

انتقاد عجیب زنگنه از مخالفان ۲۱ مرداد ۱۳۹۹

انتقاد عجیب زنگنه از مخالفان

زنگنه به مخالفان خود انتقاد کرد.