واحد پارازایلین پتروشیمی بوعلی‌سینا آماده پیش‌راه‌اندازی می‌شود ۳۰ مهر ۱۴۰۱

واحد پارازایلین پتروشیمی بوعلی‌سینا آماده پیش‌راه‌اندازی می‌شود

بازسازی و بهسازی واحد پارازایلین پتروشیمی بوعلی سینا یکی از پروژهای اساسی این شرکت است که در مراحل پایانی قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود در آبان‌ماه امسال‌ عملیات نصب به‌صورت کامل به پایان برسد و به مرحله پیش‌راه‌اندازی وارد شود.