رایزنی با بیمه‌ها برای پرداخت خسارت جایگاه‌های سوخت ۰۲ آذر ۱۳۹۸

رایزنی با بیمه‌ها برای پرداخت خسارت جایگاه‌های سوخت

رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت با اشاره به آسیب وارد شده به برخی جایگاه‌های سوخت در ناآرامی های روزهای گذشته، ‌گفت: بعد از اعلام گرانی بنزین، به ‌تعدادی از جایگاه‌های سوخت آسیب رسید و یا به آتش کشیده شد که در حال رایزنی با بیمه‌ها برای پرداخت خسارت هستیم.