گران کردن بنزین اثر مثبتی در گرایش به مصرف گاز نداشت ۲۹ مهر ۱۳۹۹
تولید گاز سبک افزایش یافت؛

گران کردن بنزین اثر مثبتی در گرایش به مصرف گاز نداشت

طبق گزارش مرکز آمار و علی رغم 3 برابر شدن قیمت بنزین در آبان ماه 98، مصرف گاز یا همان CNG در بخش حمل و نقل در سال 98 و بهار امسال در مقایسه با مدت مشابه قبل، تغییر چندانی نیافته است.