مصرف غیر مجاز ۱۵۰۰ مگاواتی برق در رمز ارز ۳۰ آبان ۱۴۰۱
مدیرعامل توانیر اعلام کرد؛

مصرف غیر مجاز ۱۵۰۰ مگاواتی برق در رمز ارز

مدیر عامل توانیر گفت: براوردهای ما حاکی از آن است که ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ مگاوات مصرف برق به صورت غیر مجاز در بخش رمز ارز صورت می گیرد.