نظر محیط زیست تهران درباره احتمال مصرف مازوت ۰۲ دی ۱۳۹۹

نظر محیط زیست تهران درباره احتمال مصرف مازوت

سید آرش حسینی میلانی - رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران- نیز در همان جلسه تاکید کرد: با توجه به احتمال استفاده از گازوئیل آلوده یا مازوت، به متولیان موضوع، اداره صنعت، معدن و تجارت استان تهران و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تهران تذکر می‌دهم مراقبت و پایش لازم را جهت تحول سوخت پاک انجام دهند.