درخواست سخنگوی صنعت برق از هموطنان برای صرفه‌جویی در مصرف برق و گاز ۲۵ دی ۱۴۰۱

درخواست سخنگوی صنعت برق از هموطنان برای صرفه‌جویی در مصرف برق و گاز

سخنگوی صنعت برق از هموطنان درخواست کرد، با صرفه‌جویی در مصرف گاز و برق از قطع شدن این دو انرژی گرانبها در این روزها که سرمای بی سابقه‌ای را در کشور تجربه می‌کنیم، جلوگیری کنند.