هشدار به ادارات پرمصرف| مصرف برق ادارات با ابزارهاي هوشمند كنترل مي‌شود ۰۳ خرداد ۱۴۰۱
مديركل مديريت انرژي و برنامه ريزي امور مشتريان صنعت برق

هشدار به ادارات پرمصرف| مصرف برق ادارات با ابزارهاي هوشمند كنترل مي‌شود

مديركل مديريت انرژي و برنامه ريزي امور مشتريان صنعت برق گفت: براساس ماده 2 مصوبه هيات وزيران، كليه دستگاه هاي اجرايي، بانك ها، نيروهاي مسلح و نهادهاي عمومي غير دولتي موظف به كاهش 30 درصدي مصرف انرژي نسبت به سال گذشته در طول ساعات كاري روزانه هستند.