ضربه 151 مگاواتی ادارات متخلف به شبکه برق تهران ۱۷ خرداد ۱۴۰۱

ضربه 151 مگاواتی ادارات متخلف به شبکه برق تهران

ادارات متخلف تهرانی روز گذشته 151 مگاوات مصرف غیر قانونی را به ثبت رساندند.