سال گذشته بیش از سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب گاز در کردستان مصرف شد ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

سال گذشته بیش از سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب گاز در کردستان مصرف شد

مدیرعامل شرکت گاز کردستان گفت: مشترکان استان سال گذشته سه میلیارد و ۶۳۸ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۷۱۲ مترمکعب گاز مصرف کردند.