رشد ۵ درصدی ذخایر سدهای کشور نسبت به زمان مشابه سال قبل ۲۳ اسفند ۱۴۰۱

رشد ۵ درصدی ذخایر سدهای کشور نسبت به زمان مشابه سال قبل

با وجود ۲۴ میلیارد و ۴۵۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره شده در مخازن سدهای کشور، همچنان نیمی از ظرفیت مخازن سدها خالی است.