باید به جامعه در حوزه منابع آب امید بدهیم/ مدیریت محدودیت‌های آبی بدون کمک مردم امکان‌پذیر نیست ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
مشاور وزیر و مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو:

باید به جامعه در حوزه منابع آب امید بدهیم/ مدیریت محدودیت‌های آبی بدون کمک مردم امکان‌پذیر نیست

مشاور وزیر و مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو با تأکید بر اینکه در حوزه منابع آب باید به جامعه امید بدهیم، تأکید کرد: بدون کمک مردم و مشارکت اقشار مختلف جامعه مدیریت محدودیت‌های آبی امکان‌پذیر نخواهد بود.