تبدیل وضعیت مشمولان ایثارگری در پایانه‌های نفتی به‌سرعت در حال اجراست ۱۶ شهریور ۱۴۰۱

تبدیل وضعیت مشمولان ایثارگری در پایانه‌های نفتی به‌سرعت در حال اجراست

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران مهم‌ترین اقدام‌های این شرکت در بخش منابع انسانی را تبیین کرد و گفت: تبدیل وضعیت مشمولان ایثارگری در شرکت پایانه‌های نفتی ایران به‌سرعت در حال اجراست.