طرح‌های گروه اقتصادی صندوق نفت تأثیری مستقیم بر توسعه‌ صنعت نفت دارند ۰۲ آبان ۱۴۰۱
رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت:

طرح‌های گروه اقتصادی صندوق نفت تأثیری مستقیم بر توسعه‌ صنعت نفت دارند

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در سی‌ویکمین نشست شورای عالی پروژه‌های صندوق‌ بازنشستگی صنعت نفت اظهار کرد: طرح‌های گروه اقتصادی صندوق‌ها تأثیری مستقیم بر اقتصاد و توسعه‌ صنعت نفت دارند، از این رو سرعت‌بخشی به توسعه آنها بسیار بااهمیت است.