خبر خوب وزیر نفت برای مشترکین گاز ۰۷ دی ۱۴۰۱
در حاشیه جلسه دولت اعلام شد

خبر خوب وزیر نفت برای مشترکین گاز

وزیر نفت اعلام کرد آن دسته از مشترکین گاز که نسبت به سال گذشته و ماه مشابه در سقف مصرف داشته یا حتی کاهش مصرف داشته اند، به همان میزان از شرکت ملی گاز بستانکار می شوند.