۲۰ برابر صرفه‌جویی پاداش بگیرید/آغاز طرح سراسری پاداش صرفه‌جویی برق از ابتدای خرداد ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
خبر خوش وزیر نیرو برای مشترکان:

۲۰ برابر صرفه‌جویی پاداش بگیرید/آغاز طرح سراسری پاداش صرفه‌جویی برق از ابتدای خرداد

وزیر نیرو با تاکید بر این‌که مبلغ پاداش را تا ۲۰ برابر افزایش داده‌ایم اظهار کرد: تقریبا به طور متوسط قیمت فروش برق ۱۰۰ تومان است که در مناطق گرمسیری یک چهارم این قیمت محاسبه می‌شود و پاداش صرفه‌جویی تا ۲۰۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب پیش‌بینی شده است.