مشارکت آمریکا و عربستان برای ساخت تجهیزات صنایع انرژی ۱۹ آذر ۱۳۹۹

مشارکت آمریکا و عربستان برای ساخت تجهیزات صنایع انرژی

دو طرف در بیانیه‌ای بدون اشاره به رقم سرمایه‌گذاری خود اعلام کردند که این تسهیلات افزون بر ایجاد اشتغال به رشد بخشی در حال ظهور مطابق چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان برای تنوع بخشی به اقتصاد غیرنفتی کمک می‌کند.