کابلسازی ایران – بایکا  پویا در تولید، پیشرو در مسوولیت اجتماعی ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

کابلسازی ایران – بایکا پویا در تولید، پیشرو در مسوولیت اجتماعی

سهام دار مدیریت یشرکت کابلسازی ایران : برنامه‌ای برای ایجاد موزه صنعت برق در محل کارخانه این شرکت داریم. با توجه به اینکه شرکت کابلسازی ایران اولین و قدیمی‌ترین شرکت کابلسازی و صنعت برق کشور محسوب شده، از این رو برای موضوع مسوولیت اجتماعی و ایجاد موزه صنعت برق و انتقال تجربیات گذشتگان و روند تکامل تکنولوژی صنعت برق و کابل در دنیا و ایران ، احساس وظیفه می‌کنیم.