برنامه‌ریزی جامع انرژی در افق 20 ساله ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

برنامه‌ریزی جامع انرژی در افق 20 ساله

مدیرکل دفتر تحقیقات و توسعه فن‌آوری شرکت توانیر از برنامه‌ریزی جامع انرژی کشور در افق 20 ساله خبر داد و گفت: سیستم تست غیرمتمرکز- همزمان رله‌های پستهای DCS طراحی و ساخته شد.برنامه‌ریزی جامع انرژی در افق 20 ساله/بومی سازی سیستم تست همزمان رله‌های پست برق