فعال شدن پروژه‌های زیست‌محیطی برای کاهش آلایندگی در کشور ۲۷ خرداد ۱۳۹۹

فعال شدن پروژه‌های زیست‌محیطی برای کاهش آلایندگی در کشور

معاون سازمان محیط‌زیست با اشاره به اینکه تا یک ماه آینده پروژه‌های زیست محیطی برای کاهش آلایندگی و تخریب محیط زیست فعال می‌شود گفت: این پروژه‌ها تحول بسیاری جدی در محیط زیست و اقتصاد مرتبط با محیط زیست ایجاد می‌کند.

کاهش آلاینده ها با همکاری شرکت های دانش بنیان و دانشگاهها ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

کاهش آلاینده ها با همکاری شرکت های دانش بنیان و دانشگاهها

در نشستی ویدئویی معاون و مدیران کل ادارات سازمان حفاظت محیط زیست موضوع مدیریت پسماندها و عوارض ناشی از آن با محوریت ظرفیت دانشگاه ها بررسی شد.