نخستین مزرعه هوشمند کشور راه‌اندازی می‌شود ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

نخستین مزرعه هوشمند کشور راه‌اندازی می‌شود

مدیرعامل هلدینگ کشاورزی و دامپروری بنیاد مستضعفان با ارائه گزارشی از عملکرد این هلدینگ، از راه اندازی نخستین مزرعه هوشمند کشور توسط بنیاد در سال ۱۴۰۲ خبر داد.