ماهنامه «نبض انرژی» ویژه نوروز 1402 منتشر شد ۲۷ اسفند ۱۴۰۱

ماهنامه «نبض انرژی» ویژه نوروز 1402 منتشر شد

این ماهنامه به سردبیری مریم میخانک بابایی، به پرونده ویژه ای از دستاورد سال 1401 با شعار سال تولید، دانش بنیان و اشتغالزایی می پردازد. گفتگو با کارشناسان و صاحبنظران همچنین گزارشی ویژه از دستاورد حوزه نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی و برق، از منظر تحلیل و توصیفی توسط تحریریه این ماهنامه به رشته تحریر درآمده است.