ابلاغ دستورالعمل‌های محیط زیستی بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست ۲۲ فروردین ۱۴۰۲

ابلاغ دستورالعمل‌های محیط زیستی بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست

دستورالعمل‌های محیط زیستی بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست از سوی سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ شد.