کاهش ۱۱ درصدی بارش‌ها نسبت به دوره بلندمدت ۰۲ آذر ۱۴۰۱

کاهش ۱۱ درصدی بارش‌ها نسبت به دوره بلندمدت

میزان بارش‌های از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهرماه) تا آخر آبان‌ماه نسبت به دوره بلندمدت با کاهش ۱۱.۳ درصدی روبرو شده است.