دسترس پذیری شبکه ICT صنعت برق به بالای ۹۹ درصد رسید ۰۱ مهر ۱۴۰۱

دسترس پذیری شبکه ICT صنعت برق به بالای ۹۹ درصد رسید

معاون مخابرات و پشتیبانی فنی شرکت مدیریت شبکه برق ایران از ارتقای قابلیت اطمینان و دسترسی شبکه ICT صنعت برق به بالای 99.995 خبر داد.