آخرین وضع حوزه سایبری پارس جنوبی بررسی شد/ امنیت کشور در وضع مطلوب ۰۱ شهریور ۱۴۰۱
با حضور دبیر شورای عالی و رئیس فضای مجازی کشور

آخرین وضع حوزه سایبری پارس جنوبی بررسی شد/ امنیت کشور در وضع مطلوب

آخرین وضع حوزه سایبری پارس جنوبی با حضور دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در منطقه ویژه پارس بررسی شد.