رئیس مرکز توسعه منابع انسانی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد ۱۰ آبان ۱۴۰۱
طی حکمی از سوی سلاجقه؛

رئیس مرکز توسعه منابع انسانی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد

در حکمی از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کامران کیخواه آریا به‌عنوان رئیس مرکز توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد.