افزایش قیمت در تولید برق ۱۹ مرداد ۱۴۰۱
مرکز آمار اعلام کرد

افزایش قیمت در تولید برق

قیمت فروش محصولات نیروگاه‌ها در بهار امسال نسبت به سال گذشته با افزایش ۸.۴ درصدی همراه شده است.