بدون رعایت مردم، مجبور به خاموشی هستیم ۲۴ تیر ۱۳۹۹

بدون رعایت مردم، مجبور به خاموشی هستیم

هفته پایانی تیر و اول مرداد دمای هوای اصفهان افزایش می‌یابد و از مشترکین تقاضا داریم برق کمتری مصرف کنند.