افزایش قابل‌توجه مستمری‌های بازنشستگان نفت حداقلی در کمتر از ۲ سال ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی نفت خبر داد

افزایش قابل‌توجه مستمری‌های بازنشستگان نفت حداقلی در کمتر از ۲ سال

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در هفتمین نشست شورای عالی خدمات گفت: گزارش‌های مالی نشان می‌دهد مبلغ پایه مستمری‌های حداقلی از مهرماه سال ۱۴۰۰ تاکنون افزایش قابل توجهی را ثبت کرده است.