از توسعه خطرناک کلانشهر تهران جلوگیری کنید ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
یک کارشناس با اشاره به خطر کم آبی مطرح کرد

از توسعه خطرناک کلانشهر تهران جلوگیری کنید

تهران، پرمخاطره‌ترین کلانشهر کشور، خاورمیانه و حتی در سطح جهانی است. هدفگذاری دستیابی آن به یک کلانشهر ۳۰ میلیون نفری برای این پیکره بوم‌شناختی بسیار خطرناک است؛ اگرچه این هدفگذاری نانوشته و خارج از ظرف طرح‌های جامع و تفصیلی این شهر است اما توسعه این کلانشهر به سمت دامنه‌های شمال و شمال غرب و توسعه شهرک‌سازی‌های بی‌رویه در محورهای جنوب شرق و جنوب غرب آن از مصداق‌های توسعه خطرناک یک شهر با ده‌ها مخاطره زمین‌شناختی فعلی است.