شبکه گاز شمال شرق ایران با اجرای چند پروژه تقویت می‌شود ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
معاون وزیر نفت در امور گاز:

شبکه گاز شمال شرق ایران با اجرای چند پروژه تقویت می‌شود

معاون وزیر نفت در امور گاز اعلام کرد که شرکت ملی گاز ایران اجرای چندین پروژه برای تقویت شبکه گاز در مناطق شمال شرق کشور در دستور کار دارد.