واحد ۲ بخار نیروگاه بعثت به مدار تولید بازگشت ۱۱ خرداد ۱۴۰۲

واحد ۲ بخار نیروگاه بعثت به مدار تولید بازگشت

سرپرست معاونت تعمیرات شرکت مدیریت تولید برق بعثت از وارد مدار شدن واحد شماره ۲ بخار این نیروگاه، پس از اتمام تعمیرات و اتصال به شبکه سراسری برق خبر داد.

نیروگاه بندرعباس پروانه بهره‌برداری با ظرفیت پنج‌هزار و۳۰۰ مگاوات اخذ کرد ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

نیروگاه بندرعباس پروانه بهره‌برداری با ظرفیت پنج‌هزار و۳۰۰ مگاوات اخذ کرد

مدیرعامل نیروگاه بندرعباس گفت: پروانه بهره‌برداری و نگهداری از نیروگاه‌های کشور با ظرفیت پنج‌هزار و ۳۰۰ مگاوات در سال ۱۴۰۱ توسط این نیروگاه اخذ شد.