آمادگی کامل واحدهای نیروگاه بیستون و اسلام آباد برای تولید برق ۱۸ خرداد ۱۴۰۱

آمادگی کامل واحدهای نیروگاه بیستون و اسلام آباد برای تولید برق

مدیرعامل نیروگاه حرارتی بیستون از آمادگی همه واحدهای نیروگاه‌های بیستون و اسلام آباد و تولید برق مستمر خبر داد.