چرا می‌توان به تأمین برق پایدار در تابستان امسال امیدوار بود‌ ۲۳ فروردین ۱۴۰۱

چرا می‌توان به تأمین برق پایدار در تابستان امسال امیدوار بود‌

6 برنامه دولت با محوریت افزایش عرضه انرژی، مدیریت تقاضا و اتصال شبکه برق کشور به کشورهای همسایه در کنار جلوگیری از ترک‌فعل‌های دولت گذشته، موضوع تامین پایدار برق در فصل تابستان سال 1401 را جدی‌تر می‌کند.