دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد ۰۹ اسفند ۱۴۰۱

دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد

سخنگوی دولت گفت: دولت به هیچ‌وجه برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد، بلکه برنامه‌ریزی برای تأمین سوخت پایدار در ایام نوروز مورد توجه است.