طرح مدیریت آب‌های سطحی تهران در مرحله فراخوان + جزییات ۲۷ مهر ۱۴۰۱

طرح مدیریت آب‌های سطحی تهران در مرحله فراخوان + جزییات

سرپرست مدیریت گروه مطالعاتی زیرساخت و عمران شهری مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران گفت: در حال فراخوان طرح مطالعاتی مدیریت آب‌های سطحی تهران هستیم که پس از انجام اقدامات لازم، در نهایت دستورالعمل مدیریت بهره‌برداری سامانه آب‌های سطحی شهر تهران تهیه و به سازمان‌ها و شرکت‌های متولی ارسال شود.