بازرسان استاندارد کم‌فروشی نازل‌های سوخت مایع را کنترل می‌کنند ۱۵ تیر ۱۴۰۱
مدیرکل استاندارد استان تهران:

بازرسان استاندارد کم‌فروشی نازل‌های سوخت مایع را کنترل می‌کنند

مدیرکل استاندارد استان تهران گفت: بیش از ۹۹ درصد از نازل‌های بنزین در استان تهران، استاندارد هستند و شهروندان باید هنگام سوخت‌گیری، به برچسب‌های استاندارد نصب‌ شده روی نازل‌ها توجه کنند.