برای ایجاد واحدهای زنجیره ارزش به دستیابی به واحدهای «مگا ارزش» نیازمندیم نه «مگا ظرفیت» ۱۹ مهر ۱۳۹۹
کارشناس فنی و مهندسی هلدینگ انرژی سپهر:

برای ایجاد واحدهای زنجیره ارزش به دستیابی به واحدهای «مگا ارزش» نیازمندیم نه «مگا ظرفیت»

هلدینگ انرژی سپهر پس از بهره برداری سه پتروشیمی سبلان، دنا و سیراف، به عنوان بزرگترین واحد تولید متانول ایران، نقش تعیین کننده ای در اقتصاد این محصول خواهد داشت.