عملیاتی شدن اولین جکت طرح توسعه فاز ۱۱ کلید خورد ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
با استفاده از نیروهای بومی

عملیاتی شدن اولین جکت طرح توسعه فاز ۱۱ کلید خورد

اولین جکت طرح توسعه فاز ۱۱ با وزن حدود ۲۲۰۰ تن و با نصب تمام تجهیزات، در مجموع تبدیل به یک ابرسازه حدود 3700 تنی ، توسط مهندسان ایرانی عملیاتی خواهد شد.