دریافت گواهینامه بین‌المللی مدیریت انرژی شرکت گاز خراسان جنوبی  ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

 دریافت گواهینامه بین‌المللی مدیریت انرژی شرکت گاز خراسان جنوبی 

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی از دریافت گواهینامه بین‌المللی مدیریت انرژی بر اساس ایزو 50001 برای مدت زمان سه سال خبر داد.