تولید ۷ کاتالیست پرمصرف در سال 98 ۲۲ اسفند ۱۳۹۷

تولید ۷ کاتالیست پرمصرف در سال 98

مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی از تولید هفت کاتالیست پرمصرف و راهبردی در سال آینده خبر داد و گفت: اجازه ندهیم کاتالیست‌ها، گلوگاه‌ صنعت پتروشیمی برای فشار به کشور باشد.