کنترل قاچاق بنزین با کارت هوشمند سوخت|اختلاف قیمت ۶۰ برابری گازوئیل ایران با همسایگان ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
معاون وزیر نفت اعلام کرد؛

کنترل قاچاق بنزین با کارت هوشمند سوخت|اختلاف قیمت ۶۰ برابری گازوئیل ایران با همسایگان

معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه قیمت گازوئیل در کشورهای همسایه ۶۰ برابر ایران است، گفت: با توجه به این اختلاف قیمت، عمده قاچاق سوخت در کشور مربوط به گازوئیل است، اما در مورد بنزین به دلیل کنترل مصرف با کارت سوخت، قاچاق قابل کنترل است.