دلیل اصلی حوادث اخیر در حوزه برق ! ۲۶ مرداد ۱۳۹۹

دلیل اصلی حوادث اخیر در حوزه برق !

این مقام مسئول در توضیح قطعی برق دیروز در منطقه جنت آباد تهران، بیان کرد: علت این خاموشی به دلیل مشکل به وجود آمده در یکی از ترانس‌های توزیع منطقه مذکور بوده است.