مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی منصوب شد ۰۴ خرداد ۱۴۰۱

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی منصوب شد

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با صدور حکمی پیام برزگر را به عنوان مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی منصوب کرد.